Aktualności

Posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS – 24 czerwca 2021r.

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS odbędzie się dnia 24 czerwca 2021r. w siedzibie NOT w Domu Technika, Tarnów, Rynek 10. Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Zarządu.

Dodano: 17.06.2021r.

Kolejna kadencja Komisji Kwalifikacyjnej.

Informujemy, że z dniem 4 marca 2021r. Prezes URE powołał na kolejną kadencję Komisję Kwalifikacyjną Nr 247, działającą przy PZITS Oddział w Tarnowie, w składzie:
1. Tadeusz Sieńczak - przewodniczący komisji,
2. Mieczysław Menżyński - zastępca przewodniczącego komisji,
3. Władysław Ptak - członek komisji,
4. Edward Madejski - członek komisji,
5. Jan Niedbałowski - członek komisji,
6. Bogdan Pastuszko - członek komisji,
7. Ryszard Ryba - członek komisji,
8. Stanisław Stosur - członek komisji,
9. Marek Fluder - członek komisji,
10. Stanisław Łopata - członek i sekretarz komisji.

Nowo powołanej K.K. życzymy owocnej pracy dydaktycznej i bardzo dobrych efektów w zakresie przeprowadzania egzaminów i wydawania świadectw kwalifikacyjnych dla dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych.

Dodano: 20.03.2021r.

Podsumowanie działalności PZITS Oddział w Tarnowie w 2020r.

Sprawozdanie (kliknij tutaj).

Dodano: 16.02.2021r.

Wspomnienie o Ś.P. Tadeuszu Zawilińskim - 2020r.

Przywołujemy wspomnienie o naszym koledze Ś.P. Tadeuszu Zawilińskim.

Dodano: 22.11.2020r.

Seminarium "Metan - paliwo odnawialne" - uczestnictwo.

Informujemy, że 9 grudnia br. zapowiada się bardzo ciekawe webinarium „Metan – paliwo odnawialne”, organizowane przez Główną Sekcję Gazownictwa PZITS.
Jak zostać uczestnikiem seminarium? – zgłosić chęć uczestnictwa mailem na adres: seminarium.gaz@pzits.pl
Przed terminem Seminarium otrzymasz na maila link połączeniowy na webinarium.
Szczegółowe informacje na temat webinarium możesz przeczytać na stronie internetowej www.pzits.pl lub w poniższych aktualnościach.

Dodano: 09.11.2020r.

Seminarium "Metan - paliwo odnawialne" - 9 grudnia 2020r.

Ustalony został termin seminarium internetowego "Metan - paliwo odnawialne" na dzień 9 grudnia 2020r.
Prelegentami będą osoby znane i uznane na polskim i europejskim rynku gazowniczym, o szerokiej wiedzy i doświadczeniu, co gwarantuje wysoki poziom przekazywanych informacji. Intencją organizatora jest m. in. dotarcie do szerokiej rzeszy młodszej kadry inżynieryjno - technicznej planującej swoją karierę zawodową w branży energetycznej (gazowniczej), niekoniecznie będące członkami naszego stowarzyszenia. Główna Sekcja Gazownictwa przy PZITS zaprasza wszystkich chętnych na planowane webinarium.
W załączeniu agenda seminarium, która w nieznacznym zakresie może jeszcze ulec zmianom.

Załącznik: Agenda

Dodano: 08.11.2020r.

XXVIII Zebranie Delegatów PZITS w 2020r.

W dniach od 22 do 26 października 2020r. odbył się I-wszy etap XXVIII Zebrania Delegatów tj. Zebranie Sprawozdawcze, które ze względu na pandemię koronawirusa odbyło się w formie głosowania zdalnego przez internet. W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział 92% delegatów.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i objęciem całego kraju czerwoną strefą zagrożenia nie jest możliwe przeprowadzenie II-go etapu Zebrania Delegatów w spotkaniu bezpośrednim, planowanym na 13 listopada 2020r.
W najbliższym czasie Zarząd Główny PZITS podejmie ustalenia o formie i terminie tego Zebrania.

Dodano: 07.11.2020r.

Seminarium "Metan - paliwo odnawialne" - I poł. grudnia 2020r.

Główna Sekcja Gazownictwa przy PZITS w I połowie grudnia 2020r. organizuje bezpłatne seminarium w formie webinarium. Założeniem seminarium jest dostarczenie szerokiemu gronu odbiorców informacji o technologii wytwarzania i wykorzystania biometanu, metanu syntetycznego i wodoru jako alternatywnego źródła energii. W szczególności seminarium kierowane jest do pracowników operacyjnych (inżynierów i techników), którzy w przyszłości będą wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej. Przekazane informacje będą miały charakter przekrojowy, z uwzględnieniem rozwiązań regulacyjnych i technicznych reprezentowanych przez branżowe organizacje europejskie. Koleżanki i koledzy, którzy chcieliby uczestniczyć w tym trzygodzinnym webinarium, proszeni są o indywidualne zgłoszenia mailowe do kol. Andrzeja Fedora na adres fedorandrzej@gmail.com . Ilość miejsc jest spora, aczkolwiek ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego kontaktu. Szczegółowa agenda i zasady uczestnictwa zostaną podane w późniejszym terminie.

Dodano: 05.11.2020r.

Archiwum
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.