Aktualności

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 listopada 2017 roku

Przed rozpoczęciem posiedzenia, zebrani uczcili minutą ciszy śmierć Prezesa TJO-NOT w Tarnowie Kol. Jacka Sumera. Kol. Mieczysław Menżyński wygłosił słowa pożegnania oraz przedstawił sylwetkę i karierę zmarłego.

Obecni, po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kół terenowych przedstawili sprawozdania z wyjazdów technicznych członków naszego stowarzyszenia:

  • Kol. Piotr Frysztak omówił wyjazd członków Koła Tarnowski Wodociągowców do Trójmiasta
  • Kol. Marek Baran przedstawił sprawozdanie z wyjazdu członków Koła Ciepłowników przy MPEC S.A. do Chorwacji
  • Kol. Krzysztof Kalisz zapoznał zebranych z wyjazdem do Świnoujścia, gdzie członkowie Koła Jasielskich Gazowników zapoznali się z Terminalem LNG oraz Gazoportem.
  • Kol. Alicja Kaczmarczyk przedstawiła sprawozdanie z wyjazdów dwóch grup członków naszego Stowarzyszenia do Gruzji.
  • W imieniu nieobecnej Kol. Bożeny Nowińskiej, sprawozdanie z wyjazdu członków Koła Sandomierskich Gazowników do Bóbrki przedstawił Kol. Marek Jakubowski. Na posiedzeniu omówiono realizację budżetu za okres trzech kwartałów 2017 roku, podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków oraz wykreślenia z listy członków stowarzyszenia osób, które złożyły deklarację rezygnacji z członkostwa w naszym stowarzyszeniu.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 maja 2017 roku

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Oddziału, zebrani po przyjęciu porządku obrad, przegłosowaniu przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia omówili sprawy bieżące, stan realizacji budżetu Oddziału za okres styczeń – kwiecień 2017, podjęli uchwałę o przyjęciu nowych członków. W dalszej części posiedzenia w imieniu Zarządu Głównego PZITS, Prezes Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS wręczył Podziękowanie Zarządu Głównego PZITS za wieloletnią pracę na rzecz PZITS Kol. Mieczysławowi Mężyńskiemu.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 lutego 2017 roku

Zebranie otworzył Prezes Zarządu kol. Zbigniew Łabuz, zebrani po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Na posiedzeniu, zebrani podjęli jednomyślne uchwały w sprawie przyjęcia budżetu PZITS Oddział w Tarnowie na 2017 rok oraz w sprawie przyjęcia nowych członków, omówiono bieżące sprawy Oddziału.

Archiwum
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Losowe zdjęcie
Projekt i wykonanie: Krzysztof Mikuta
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.