Aktualności

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 29 listopada 2018 roku

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Oddziału, zebrani po przyjęciu porządku obrad, przegłosowaniu przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia omówili sprawy bieżące, stan realizacji budżetu Oddziału za okres styczeń – wrzesień 2017. Zostały przedstawione sprawozdania z wyjazdów technicznych organizowanych przez koła terenowe. Kol. Piotr Frysztak przedstawił plany i zamierzenia Zarządu Głównego PZITS w związku z przyszłorocznym Jubileuszem 100 lecia PZITS. Przyjęto rezygnację czworga członków naszego stowarzyszenia.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 kwietnia 2018 roku

Zebranie otworzył Prezes Zarządu kol. Zbigniew Łabuz, zebrani po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Na posiedzeniu, zebrani podjęli jednomyślną uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Pracy Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS, dokonali wyboru przedstawiciela Oddziału do składu Głównego Komitetu Organizacyjnego oraz członków Oddziałowego Komitetu Organizacyjnego. Omówiono bieżące sprawy Oddziału.

Archiwum
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Losowe zdjęcie
Projekt i wykonanie: Krzysztof Mikuta
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.