Władze

Zarząd Oddziału Tarnowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Skład Zarządu:

 • Prezes: Andrzej Fedor
 • Wiceprezes: Krzysztof Baniak
 • Wiceprezes: Piotr Frysztak
 • Sekretarz: Marek Jakubowski
 • Z-ca Sekretarza: Anna Piotrowska
 • Skarbnik: Janina Dziędziel-Gostek
 • Z-ca Skarbnika: Alicja Kaczmarczyk

Członkowie:

 • Andrzej Ślusarczyk
 • Sylwester Gac
 • Michał Habrat
 • Grzegorz Wojtal

Przewodniczący terenowych jednostek organizacyjnych Oddziałów:

 • Bożena Jania-Sosin
 • Krzysztof Kalisz
 • Bożena Nowińska

Prezes Oddziału poprzedniej kadencji:

 • Zbigniew Łabuz

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Ryszard Ryba
 • Z-ca Przewodniczącego: Stefan Moskal
 • Sekretarz: Jerzy Kosiński
 • Członek: Witold Klatka
 • Członek: Antoni Gajda

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

 • Przewodnicząca: Krystyna Żuchowicz
 • Z-ca Przewodniczącej: Antoni Szarek
 • Sekretarz: Adam Jarek
 • Członek: Andrzej Gągola
 • Członek: Wojciech Hołowacz

Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.