Koło PZITS Sandomierskich Gazowników

Skład Zarządu Koła:

  • Przewodniczący: Bożena Nowińska
  • Z-ca przewodniczącego: Dorota Pęksa
  • Sekretarz: Beata Gawłowska-Bajda
  • Skarbnik: Sylwester Gac
  • Członek Zarządu: Monika Guzik
  • Członek Zarządu: Krzysztof Motyła

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Magdalena Paterek-Spiwak
  • Sekretarz: Zbigniew Zych
  • Członek Komisji: Kazimierz Płaza

Wyjazd techniczny do Bóbrki 2017. Sprawozdanie z wyjazdu.
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.