Koło PZITS Tarnowskich Gazowników

Skład Zarządu Koła:

 • Przewodniczący: Krzysztof Baniak
 • Z-ca przewodniczącego: Antoni Maziarka
 • Sekretarz: Marek Jakubowski
 • Członek Zarządu: Andrzej Ślusarczyk
 • Członek Zarządu: Alicja Kaczmarczyk
 • Członek Zarządu: Zbigniew Łabuz
 • Członek Zarządu: Andrzej Fedor

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Janina Dziędziel-Gostek
 • Członek: Wanda Ryś
 • Członek: Małgorzata Szatko

Zespół ds. organizacji szkoleń:

 • Prezentacji firm (prezentacje, pokazy, szkolenia): Andrzej Ślusarczyk
 • Konferencji (konferencje, seminaria, sympozja): Zbigniew Rzemiński
 • Organizowanych przez MOIIB: Marek Jakubowski

Zespół ds. członkostwa: Lesław Górski

Zespół ds. komunikacji: Beata Gajda

Zespół ds. organizacji wycieczek naukowo – technicznych: Alicja Kaczmarczyk


Wycieczka w Sudety Zachodnie - Galeria zdjęć.
Wycieczka Koła Tarnowskich Gazowników „Perły Bałtyku” - Prezentacja

Posiedzenie Zarządu Koła Tarnowskich Gazowników w dniu 4 kwietnia 2016 roku: Na posiedzeniu Zarządu Koła Tarnowskich Gazowników ustalono termin zebrania wyborczego Koła na dzień 26 kwietnia 2016 roku (Pobierz - zaproszenie)

Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.