Koło PZITS Jarosławskich Gazowników

Skład Zarządu Koła:

  • Przewodniczący: Anna Piotrowska
  • Z-ca przewodniczącego: Andrzej Majcher
  • Skarbnik: Wiesław Hołowacz
  • Sekretarz: Witold Klatka
  • Członek Zarządu: Witold Wróbel

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Janusz Kubas
  • Członek: Przemysław Konarski
  • Członek: Stefan Moskal
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.