Szkolenia

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Tarnowie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktem z dnia 26 listopada 1998 roku, została powołana Komisja Kwalifikacyjna o rozszerzonym zakresie uprawnień do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją:

  • urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zużywających ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło – grupa 2 w pełnym zakresie,
  • sieci, urządzeń i instalacji gazowych, służących do przesyłania, magazynowania i zużywających paliwa gazowe – grupa 3 w pełnym zakresie.

Komisja przeprowadza egzaminy i wydaje świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do sprawowania dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych w podanych wyżej zakresach. Ważność świadectw kwalifikacyjnych wynosi 5 lat

Osoby zainteresowane egzaminem otrzymują bezpłatnie informacje o zakresie egzaminu i przepisach prawnych dotyczących uprawnień energetycznych.

PZITS Oddział w Tarnowie prowadzi również nieobowiązkowe szkolenia dla osób chcących pogłębić swoje umiejętności i wiadomości, przygotowujących się do egzaminów.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony odpowiedni wniosek,  okazać dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty za egzamin. Wnioski oraz tematyka egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne, są dostępne poniżej:

  • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru - Grupa 2 - pobierz
  • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji - Grupa 2 - pobierz
  • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru - Grupa 3 - pobierz
  • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji - Grupa 3 - pobierz

Koszt egzaminu jest określony przez prawo i stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto. Opłatę można przekazać przelewem na konto:

PKO B.P. S.A. O/Tarnów 42 1020 4955 0000 7802 0186 0279

Zgłoszenia i wpłaty na szkolenia i egzaminy przyjmowane są w siedzibie PZITS Oddział w Tarnowie, Rynek 10, Dom Technika 33-100 Tarnów:
tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13
e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.