Galeria

Wycieczka w Sudety

Wycieczka do Szwajcarii

Wycieczka "Perły Bałtyku"

Wycieczka do Rumunii

Śladami tajemnic II Wojny Światowej

Wyjazd techniczny do Trójmiasta
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.