Koło PZITS Ciepłowników przy MPEC Tarnów

Skład Zarządu Koła:

  • Przewodniczący: Bożena Jania-Sosin
  • Z-ca przewodniczącego: Marek Baran
  • Sekretarz: Bogdan Skalski
  • Skarbnik: Bożena Kosecka
  • Członek Zarządu: Renata Łabędź

Wyjazd techniczny do Chorwacji 2017. Sprawozdanie z wyjazdu.
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.