Koło PZITS Jasielskich Gazowników

Skład Zarządu Koła:

  • Przewodniczący: Krzysztof Kalisz
  • Z-ca przewodniczącego: Janusz Bartusiak
  • Sekretarz: Jadwiga Chart
  • Skarbnik: Andrzej Data
  • Członek Zarządu: Marcin Rusinek
  • Członek Zarządu: Michał Habrat

Wyjazd techniczny do Świnoujścia_2017. Sprawozdanie z wyjazdu.
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.