Koło PZITS przy Wodociągach Tarnów

Skład Zarządu Koła:

  • Przewodniczący: Piotr Frysztak
  • Z-ca przewodniczącego: Ryszard Gawenda
  • Sekretarz: Grzegorz Wojtal
  • Skarbnik: Dorota Kumor
  • Członek Zarządu: Krystyna Duraczyńska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Piotr Starzyk
  • Członek: Paweł Doroż

Wyjazd techniczny do Trójmiasta - Prezentacja PowerPoint ze zdjęciami, Sprawozdanie z wycieczki.
Wycieczka do Szwajcarii - Prezentacja PowerPoint ze zdjęciami.
Wycieczka do Rumunii - Prezentacja PowerPoint ze zdjęciami, Sprawozdanie z wycieczki.
Wycieczka śladami II Wojny Światowej - Prezentacja PowerPoint ze zdjęciami. Sprawozdanie z wycieczki.
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.